Témy rozhovorov

V našich rozhovoroch sa môžeme baviť o témach ako:

  • Sebaprijatie & sebahodnota 
  • Porozumenie emóciám
  • Partnerské vzťahy
  • Rodičovstvo & výchova
  • Intimita
  • Sebarealizácia & kariéra
  • Budovanie reziliencie – zvládanie zmien & náročných situácií
  • A mnoho ďaľších…