O mne

Odvaha byť šťastným zahŕňa aj odvahu nebyť obľúbeným. Ak získate túto odvahu, vaše vzťahy s ostatnými sa okamžite odľahčia.
Ichiro Kisihimi

„Volám sa Mária Malá a k psychológii ma priviedla hlboká túžba porozumieť ľuďom.

Skutočnosť, že každý z nás vníma a interpretuje svet naokolo cez vlastnú optiku, je pre mňa do dnešného dňa fascinujúca. Zároveň si uvedomujem, že táto subjektívnosť dokáže v našich životoch spôsobovať mnohé nedorozumenia, či trápenia.

Preto svojim klientom pomáham na ceste k pochopeniu a prijatiu seba samých, čo im následne umožní slobodne a pravdivo fungovať vo vzťahoch s druhými a svetom.“


O rozhovoroch

Rozhovor považujem za jeden z najlepších a najdostupnejších nástrojov psychológie. Počas našich rozhovorov zažijete stretnutie, ktoré ide do hĺbky, pričom je postavené na úplnej akceptácii, neposudzovaní a prijatí človeka v jeho celistvosti. Verím, že práve takýto rozhovor je už sám o sebe dostatočne liečivý a ak k tomu pridáme schopnosť klásť tie správne otázky, v správnom čase a správnym spôsobom, už sme vykročili na cestu k lepšej budúcnosti. 

V rozhovore som tu s vami a pre vás. Poskytnem vám čas, priestor, nástroje a spôsoby, ako sa priblížiť k sebe a k osobe, akou chcete byť. Lebo každá zmena začína porozumením a prijatím.


V našich rozhovoroch sa môžeme dotknúť tém ako:

 • Sebaprijatie & sebahodnota 
 • Porozumenie emóciám
 • Partnerské vzťahy
 • Rodičovstvo & výchova
 • Intimita
 • Sebarealizácia & kariéra
 • Budovanie reziliencie – zvládanie zmien & náročných situácií
 • A mnoho ďalších…

Moje vzdelanie a prax

 • Dlhodobý výcvik v Adlerovskej individuálnej psychológii a poradenstve (Slovenská asociácia individuálnej psychológie, Bratislava)
 • Pôsobenie ako lektor v medzinárodných korporáciách (VÚB, IQVIA, Bratislava)
 • 7 návykov skutočne efektívnych ľudí – Lektorský výcvik (FranklinCovey, Česká republika)
 • Výcvik v experienciálnom vzdelávaní (Zážitková škola Lipnice, Brno)
 • Pôsobenie ako psychológ v rámci výberových procesov (Motiv P, Brno)
 • Tréning Ako viesť behaviorálne interview a Assessment centrum  (Motiv P, Brno)
 • Magister psychológie (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava)
 • Štúdium psychológie povolania a zdravia (Univerzita Almería, Španielsko)
 • Stáž v poradenskej spoločnosti (HUMANIA Proyectos Empresariales SLa, Almería, Španielsko)

Copyright © 2024 Mária Malá